4 lipca 2009 roku oficjalnie rozpoczęły się obchody jubileuszu 350-lecia kultu maryjnego w Piekarach Śląskich. Rok jubileuszowy ma charakter wewnętrznego roku maryjnego. Roczny program uroczystości wiąże się z tradycyjnymi odpustami. Obejmuje jednakowoż wiele konferencji naukowych, koncertów (m.in. Ewy Urygi, Zespołu „Śląsk”, chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i Arthura Thomasa) upamiętniających ważne daty w historii sanktuarium.

Z tej wyjątkowej okazji wydano przez Mennicę Śląską dwie pamiątkowe monety z wizerunkami Matki Bożej Piekarskiej (tym z 1659 roku i tym współczesnym) oraz medal. Jubileusz zainicjowało otwarcie wystawy „Mater Admirabilis – 350 lat obecności”. Ekspozycja dostępna jest dla zwiedzającym w salach Muzeum Parafialnego. Można zobaczyć wota i dewocjonalia, złożone Piekarskiej Pani jako wyraz najwyższej czci czy w dowód wdzięczności za uzdrowienia. Wśród nich są te najcenniejsze papieskie: stuła, paschał i Złoty Różaniec ofiarowane przez Jana Pawła II. Ponadto na ekspozycji znajdują się drogocenne kielichy mszalne i patery wykonane ze złota i srebra – dary króla Jana III Sobieskiego, proboszcza ks. Roczkowskiego, proboszcza ks. Jana Ficka oraz współczesne: prezydenta Lecha Wałęsy i obecnego proboszcza kustosza sanktuarium ks. Władysława Nieszporka. W specjalnym miejscu umieszczono monstrancję królowej Eleonory. Wystawę zdobią liczne wizerunki Matki Bożej Piekarskiej, repliki koron, a także reprodukcje zdjęć począwszy od lat 30-tych XX wieku aż po chwilę obecną.

Podczas otwarcia wystawy abp Damian Zimoń przypomniał zgromadzonym, że to miejsce, które wybrała Maryja jest wielką łaską Bożą, a jednocześnie zadaniem, którego trzeba się nieustannie uczyć. – Przez 24 lata mojego bycia biskupem widzę, jak to miejsce coraz bardziej rośnie – powiedział metropolita katowicki.

W sierpniu obchodzono w piekarskiej bazylice kolejny jubileusz: 160-lecia poświęcenia kościoła, którego budowniczym był ks. Jan Alojzy Ficek. Poświęcono kaplicę z zabytkowym ołtarzem, pochodzącym z XIV-wiecznego kościółka drewnianego. We wrześniu, tuż przed odpustem Imienia NMP, tj. głównymi uroczystościami jubileuszowymi, odbyła się konferencja „Król Jan III Sobieski w perspektywie sanktuarium piekarskiego”. Natomiast w październiku parafianie
i czciciele Matki Bożej Piekarskiej odprawili misje święte prowadzone przez misjonarzy oblatów. 8 grudnia podczas tradycyjnej nowenny wtorkowej złożono hołd Niepokalanej Panience na Placu Mariackim przy bazylice. W tym szczególnym miejscu pielgrzymi, Ślązacy, od wieków doznają łask i uczą się jak żyć wartościami opartymi o miłość ofiarnąi sprawiedliwość społeczną.

Pomimo tego, że wizerunków Pani Piekarskiej jest co najmniej kilka, pomimo tego, że wierni od stuleci nazywają Ją różnymi imionami i tytułami, pomimo tego, że burzliwa historia ikony może być niezrozumiała, jedno jest pewne. Od wieków Ślązacy przychodzą do Maryi ze swoją codziennością. Proszą i dziękują za łaski, nierzadko cuda. Zapewniająo swojej wierności. I słowa dotrzymują. Widać to szczególnie podczas pielgrzymek stanowych: mężczyzn w maju i kobiet w sierpniu. Mówi się, że tysiące pielgrzymów zdążających do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej to znak Kościoła żywego. W te dni Śląsk zamiera i w ciszy wsłuchuje się w głos płynący z Piekar Śląskich – duchowej stolicy Górnego Śląska. Bo jak głosili w XVIII wieku tutejsi duchowni, to miejsce szczególne, wybrała je Matka Boża.

 opr. Jolanta Kubik

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.