Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.
Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej: 1 rok przed ślubem, by zarezerwować termin, a następnie na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, by uzyskać potrzebne informacje i wyznaczyć datę spisania protokołu przedślubnego.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne i dzień skupienia

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych i w dniu skupienia. 

Nauki przedślubne w bazylice:

marzec, czerwiec, wrzesień - od 1 wtorku miesiąca o godz. 19:00 w Centrum Pielgrzymkowym.


Dzień skupienia dla narzeczonych:

Parafia św. Rodziny na osiedlu Wieczorka: 
II niedziela miesiąca marca, czerwca, września i grudnia. Początek o godz. 14.00 (konferencja, okazja do spowiedzi, Msza Święta).


Poradnia Życia Rodzinnego:
Narzeczem zobowiązani są do dwóch wizyt w dowolnym terminie przed ślubem. Poradnia znajduje się w Domu Parafialnym parafii św. Rodziny na osiedlu Wieczorka. Czynna w I środę miesiąca w godz. 19:00 – 20:30 lub w razie potrzeby do uzgodnienia telefonicznie: (32) 287 21 74


Spisanie protokołu przedślubnego.
Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej 2 miesiące wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Narzeczeni przychodzą w godzinach urzędowania kancelarii.


Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego
Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii, niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak trzy miesiące od daty ślubu - taka jest jego ważność!!!
Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej. Dowody Osobiste.
Jeżeli już mają ślub CYWILNY przynoszą AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC.

Kto może być świadkiem na ślubie?
Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania.

Ślub konkordatowy
Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub "konkordatowy" trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu - taka jest jego ważność!!! (w USC zgłosić się z Dowodem Osobistym i Aktem Urodzenia, co najmniej tydzień oczekiwania na druk). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

Tydzień po ceremonii w kościele należy odebrać Akt Małżeński z USC (w mieście zawarcia ślubu)

Małżeństwo, a inne Sakramenty Święte
Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego Powinni również przyjąć sakrament pokuty aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa. Praktykuje się dwie spowiedzi przed ślubem (jeśli nie ma innych przeszkód np. wspólne mieszkanie przed ślubem). Pierwsza spowiedź miesiąc przed ślubem, druga jeden dzień przed uroczystością. Obecność w sakramencie pokuty dokumentujemy na karteczkach odebranych w kancelarii w dniu spisywania protokołu. Karteczki dostarczają świadkowie w dniu ślubu do zakrystii.

Kościół jest Domem Bożym - kwiaty przy ołtarzu na chwałę Pana
W naszej parafii, tak jak w wielu innych nie można korzystać z firm dekorujących kościoły niezgodnie z Liturgią i zarządzeniem ks. Arcybiskupa, (np. wzdłuż kościoła kompozycje kwiatowe, baloniki). Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Czym innym są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła zajmuje się służba kościelna zgodnie z wymogami przepisów liturgicznych.WSKAZÓWKI TECHNICZNE W DNIU ŚLUBU:

Ze względu na fakt, iż w naszej bazylice zazwyczaj odbywa się kilka ślubów kolejno jeden po drugim bardzo prosimy o dopilnowanie, aby uroczystość mogła rozpocząć się punktualnie. Aby tak się stało należy pamiętać, że:

- świadkowie zgłaszają się w zakrystii 15 min. przed Mszą świętą z własnym dowodem tożsamości. Mają przy sobie także obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych. Do zakrystii ze świadkami przychodzi również fotograf i kamerzysta ze stosownym zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu nt. zasad fotografowania podczas liturgii (dla naszej diecezji kurs organizuje Kuria Metropolitalna w Katowicach).

- nowożeńcy po wyjściu z kościoła od razu udają się na Rajski Plac (tzn. kierują się na lewo od wyjścia)  i dopiero tam przyjmują życzenia gości, by kolejna para mogła swobodnie przygotować się do swej uroczystości

-  GORĄCO PROSIMY wszystkich gości pary młodej o nie rozsypywanie ryżu przed kościołem, gdyż takie zachowanie jest niczym innym, jak niszczeniem pokarmu. Ponadto sprzyja gromadzeniu się gołębi, które zanieczyszczają otoczenie bazyliki. Ponadto prosimy, by w obrębie całego terenu kościoła nie używać wszelkiego rodzaju strzelających armatek z konfetti. Pozwólmy każdej parze przeżyć swój niezwykły dzień w czystym i uporządkowanym otoczeniu. Bóg zapłać za zrozumienie.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.