Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:
I niedziela miesiąca - podczas Mszy świętej o godz. 16.00

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych:

W sobotę poprzedzającą niedzielę, w którą udzielamy Chrztu Świętego o godz. 17.00 w kawiarence centrum pielgrzymkowego

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkami Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.
Podczas Chrztu Świętego powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?
Rodzic zgłaszający w kancelarii parafialnej dziecko do chrztu powinien przynieść swój dowód tożsamości oraz akt urodzenia dziecka. Ponadto należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona i nazwiska, adres, a jeśli żyją w związku małżeńskim - datę zawarcia ślubu kościelnego. Ponadto należy zadbać, aby rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, dostarczyli rodzicom dziecka jeszcze przed zgłoszeniem dziecka do chrztu zaświadczenie (z parafii, na terenie której mieszkają), iż mogą być rodzicami chrzestnymi. Jeżeli dane i dokumenty zostaną skompletowane, kancelaria parafialna wypełnia "Formularz zgłoszenia chrztu dziecka", na podstawie którego po udzieleniu dziecku sakramentu chrztu, dokonany zostanie stosowny zapisa w parafialnej księdze chrztów.

Jak przygotować się do Chrztu Św.?
Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek po zgłoszeniu dziecka do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej, wziąć udział w katechezie dla rodziców i rodziców chrzestnych. 

W naszej parafii nauka przedchrzcielna odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu dziecka o godz. 17:00 w kawiarence centrum pielgrzymkowego. Natomiast okazja do spowiedzi św. jest codziennie 15 min przed każdą Mszą św.

O co należy zadbać?
Wcześniej należy zakupić świece, gdyż za pomocą świecy w czasie chrztu św. będziemy przyjmować światło Chrystusa, odpalając ogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę - znak łaski uświęcającej. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu.
Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej.

Po Mszy św. kapłan podpisuje stosowny dokument, potwierdzając tym samym fakt, iż udzielił sakramentu chrztu świętego. Na podstawie tego dokumentu dziecko zostaje wpisane do księgi chrztu. Księga chrztu świętego jest pierwszą i najważniejszą księgą prowadzoną w parafii. Jest dokumentem potwierdzającym naszą przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego i świadectwem przyjętych przez nas sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, założonych ślubów zakonnych. 

Rodzice dziecka powinni pamiętać, w którym kościele i kiedy ich dziecko zostało ochrzczone, gdyż zaświadczenie o chrzcie będzie potrzebne przed przystąpieniem dziecka do pierwszej Komunii św., bierzmowaniem czy sakramentem małżeństwa lub kapłaństwa.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.