Spotkania: środa, godz. 18.45 Kawiarenka w Centrum Pielgrzymkowym (informacja o najbliższym spotkaniu wg ogłoszeń parafialnych).
Opiekun grupy - ks. Mariusz Staś.

Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez lepsze rozumienie słowa Bożego zapraszamy serdecznie do wspólnej refleksji. Nasze spotkanie trwa około godziny. Rozpoczynamy modlitwą, potem Kapłan odczytuje Ewangelię, która będzie czytana w najbliższą niedzielę. Następnie krótkie wprowadzenie egzegetyczne, a potem wspólne dzielenie się słowem Bożym, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca (Hbr 4,14).

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.