2 5 7 msj

 

Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej 

w kawiarence „Centrum Pielgrzymkowego”.

 

O, święty Józefie, strzeż domu naszego

i uproś nam błogosławieństwa Bożego.

Tutaj w naszym małym gronie,

weź nas wszystkich w swą obronę.

Ażeby miłość i jedność w nas się pomnażały,

pokój i radość nam towarzyszyły.

By nasze uczynki cnotami były ozdobione

i wysłużyły nam kiedyś niebieską koronę.

O to Cię błagamy gorącymi prośbami,

bądź i przebywaj pomiędzy nami.

Z ufnym spojrzeniem ciebie błagamy

i klucze do szczęścia domowego wręczamy.

Oddalaj wszystko, co by domowi naszemu szkodziło

lub niebezpieczeństwo nam jakie groziło.

Ach zamknij wszystkich także i mnie,

w sercu Jezusa błagamy Cię.

Ażeby nam tu, wszystkie dni schodziły,

jak niegdyś w domu nazaretańskim były. Amen.

 

2 5 7 sw Jozef figura

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.