100. ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

2

Serdecznie zapraszamy do bazyliki,

by zawierzyć Matce Bożej Fatismkiej

nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat,

prosząc by gosciły w nich pokój i miłość...

 

26 - 28 maja 2017 r.

T R I D U U M   F A T I M S K I E

baner 1 v3

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W MONSTRANCJI FATIMSKIEJ 

WOTUM NARODU POLSKIEGO

W 100. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH

SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI

I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

INTENCJA ADORACJI:
Prośmy Niepokalaną o pokój na świecie, w Polsce, w rodzinach. Oddajmy Jej młode pokolenie, by Niepokalana wyprowadziła je z wszelkich konfliktów, zniewoleń, także niewoli wirtualnego świata i jego iluzji. Ona jedyna z ludzi może to zrobić. My chcemy Jej po prostu towarzyszyć.

Piątek 26.05.2017

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO PIELGRZYMKI MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW

godz. 10.00 –  Msza Święta

godz. 11.00 – 18.00 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu

godz. 18.00 – Msza Święta

Sobota 27.05.2017

godz. 10.00 - Msza święta

godz. 11.00 – 17.00 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu (przerwa od 12.45-15.00 z powodu Mszy)

godz. 17.00 – czuwanie przed Pielgrzymką Mężczyzn i Młodzieńców: różaniec, litania do MB Piekarskiej oraz procesja z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki

godz. 18.00 – Msza Święta

Niedziela 28.05.2017

ADORACJA W CZASIE PIELGRZYMKI MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW

godz. 7.30 – 14.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji fatimskiej w kaplicy św. Rafała na Rajskim placu obok bazyliki

godz. 14.45 – procesja eucharystyczna na wzgórze kalwarii, nabożeństwo majowe i zakończenie adoracji.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.